بیمه عمر و پس انداز

شركت سهامي بيمه آسيا به عنوان مبتكر و طراحي بيمه عمر و پس انداز بعد از انقلاب اسلامي و اولين ارايه دهنده اين بيمه نامه، فعاليت خود در اين رشته را از سال 1373 آغاز نموده و در حال حاضر رتبه اول فروش اين بيمه نامه را با بيش از يك ميليون واحد فروش، در ميان ساير شركت هاي بيمه، به خود اختصاص داده است. آنچه كه پيش روي شماست، اطلاعاتي درباره بيمه نامه جامع عمر و پس انداز، محصول دو دهه خلاقيت و ابتكار كارشناسان اين شركت مي باشد. طراحي اين بيمه نامه با هدف افزايش كارايي بيمه نامه قبلي در عرصه بازار و تنوع بخشي در ارايه خدمات به بيمه گذاران صورت گرفته است.

در ميان انواع مختلف بيمه اشخاص، طرح جامع عمر و پس انداز داراي قابليت هاي ويژه منحصر به فردي مي باشد، چرا كه علاوه بر برخورداري از خصوصيات بيمه اي، ماهيت تشكيل سرمايه و پس اندازي نيز دارد، كه سرمايه مذكور مي تواند براي تامين مواردي از قبيل: تهيه مسكن،هزينه ازدواج، هزينه هاي تحصيلي، هزينه بيماري خاص، بازنشستگي و.... مورد استفاده قرار گيرد. در ميان انواع مختلف بيمه اشخاص، طرح جامع عمر و پس انداز داراي قابليت هاي ويژه منحصر به فردي مي باشد، چرا كه علاوه بر برخورداري از خصوصيات بيمه اي، ماهيت تشكيل سرمايه و پس اندازي نيز دارد، كه سرمايه مذكور مي تواند براي تامين مواردي از قبيل: تهيه مسكن،هزينه ازدواج، هزينه هاي تحصيلي، هزينه بيماري خاص، بازنشستگي و.... مورد استفاده قرار گيرد. در ميان انواع مختلف بيمه اشخاص، طرح جامع عمر و پس انداز داراي قابليت هاي ويژه منحصر به فردي مي باشد، چرا كه علاوه بر برخورداري از خصوصيات بيمه اي، ماهيت تشكيل سرمايه و پس اندازي نيز دارد، كه سرمايه مذكور مي تواند براي تامين مواردي از قبيل: تهيه مسكن،هزينه ازدواج، هزينه هاي تحصيلي، هزينه بيماري خاص، بازنشستگي و.... مورد استفاده قرار گيرد. در ميان انواع مختلف بيمه اشخاص، طرح جامع عمر و پس انداز داراي قابليت هاي ويژه منحصر به فردي مي باشد، چرا كه علاوه بر برخورداري از خصوصيات بيمه اي، ماهيت تشكيل سرمايه و پس اندازي نيز دارد، كه سرمايه مذكور مي تواند براي تامين مواردي از قبيل: تهيه مسكن،هزينه ازدواج، هزينه هاي تحصيلي، هزينه بيماري خاص، بازنشستگي و.... مورد استفاده قرار گيرد.