بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور

بيمه آسيا به منظور رفاه حال هموطناني كه به منظور سياحت، تجارت، ديدار با اقوام و آشنايان و يا تحصيل قصد سفر به خارج از كشور را دارند، با شركت هاي امداد رسان معتبر خارجي، قرارداد همكاري منعقد نموده است.
برخي از سفارتخانه هاي خارجي ارايه اين بيمه نامه را در فهرست مدارك الزامي جهت صدور ويزاي كشور متبوع خود قرار داده و خريداري آن را براي مسافرين اجباري نموده اند. ليكن پيشنهاد ما به عنوان مشاور صديق شما آن است كه حتي اگر به اجبار سفارتخانه ها اين بيمه نامه را خريداري ننموده ايد، حتما قبل از خروج كشور، آگاهانه و به اختيار خود، نسبت به خريد اين بيمه نامه اقدام نماييد زيرا كه بيماري و حادثه خبر نمي كند. طيف وسيعي از مشكلات كه احتمال وقوع آن در سفر وجود دارد با پوشش هاي اين بيمه نامه مرتفع مي گردد.

از جمله تعهدات و پوشش هاي اين بيمه نامه مي توان به موارد زير اشاره نمود:

هزينـه پـرداخت فـوريت هاي پـزشـكي و بستري در بيمارستان، حمل ونقل پزشـكي، ارجاع پزشـكي، پرداخـت هزينـه فوريت هاي دندانپزشكي به استثناء پـركردن قطعي و پروتـز ، بازگردانـدن جسد در صورت فـوت بيمه شـده بـه كشور ايران، كمك هاي حقوقي، عيادت ضروري از ايـران، درخواسـت كمك بـراي رفع مشكلات (مفقـود شـدن مدارك گذرنـامه و گواهينامه رانندگي)، بـازگردانـدن كودكان، ارسال پيـام هاي فـوري ، هزينـه مراجعت غيرمنتظره بيمه شـده به ايـران، ارسـال دارو، هزينه تاخير حركت هواپيما، بازيابي چمدان هاي مفقود شده، هزينه عدم تحويل چمدان هاي كنترل شده. مدت اين بيمه نامه بنا به تقاضاي مسافر و با توجه به مدت ويزاي صادره از 1 الي 92 روز متوالي تعيين ميگردد. بيمه نامه ي بلند مـدت (6 ماهه و 12 ماهه) به منظور سفرهاي متعـدد در مـدت هاي مذكور مشروط به اين كه هرسفر بيش از92 روزمتوالي نباشد، قابل ارائه مي باشد.

هزينـه پـرداخت فـوريت هاي پـزشـكي و بستري در بيمارستان، حمل ونقل پزشـكي، ارجاع پزشـكي، پرداخـت هزينـه فوريت هاي دندانپزشكي به استثناء پـركردن قطعي و پروتـز ، بازگردانـدن جسد در صورت فـوت بيمه شـده بـه كشور ايران، كمك هاي حقوقي، عيادت ضروري از ايـران، درخواسـت كمك بـراي رفع مشكلات (مفقـود شـدن مدارك گذرنـامه و گواهينامه رانندگي)، بـازگردانـدن كودكان، ارسال پيـام هاي فـوري ، هزينـه مراجعت غيرمنتظره بيمه شـده به ايـران، ارسـال دارو، هزينه تاخير حركت هواپيما، بازيابي چمدان هاي مفقود شده، هزينه عدم تحويل چمدان هاي كنترل شده. مدت اين بيمه نامه بنا به تقاضاي مسافر و با توجه به مدت ويزاي صادره از 1 الي 92 روز متوالي تعيين ميگردد. بيمه نامه ي بلند مـدت (6 ماهه و 12 ماهه) به منظور سفرهاي متعـدد در مـدت هاي مذكور مشروط به اين كه هرسفر بيش از92 روزمتوالي نباشد، قابل ارائه مي باشد.

مراحل و مدارك موردنياز صدور بيمه نامه :

1_ تكميل فرم پيشنهاد كه شامل اطلاعات گذرنامه اي متقاضي مي‎باشد.
2_ ارايه گذرنامه يا تصوير آن جهت صدور بيمه نامه.
3_ پرداخت نقدي حق بيمه.

جدول تعهدات و پوششهاي بيمه نامه مسافرين عازم به خارج از كشور (REISE SCHUTZ):

در اين بيمه نامه تعهد هزينه هاي پزشكي تا سقف 50.000 يورو در طول مـدت بيمه نامه براي هر نفر مي باشد. هموطنان حداكثر تا سن 85 سال ميتوانند جهت سفر به كشورهاي مختلف اقدام به اخذ بيمه نامه مذكور نمايند.

ردیف COVERAGES
پوشش ها
LIMITS IN EUR
سقف تعهدات به يورو
1 PAYMENT OF EMERGENCY MEDICAL EXPENSES
پرداخت هزينه فوريت هاي پزشكي و بستري در بيمارستان در خارج از كشور
50.000 Deductible 25
50.000 - فرانشيز 25
2 MEDICAL TRANSPORTATION
انتقال پزشكي ( بازگرداندن بيمه گذار به كشور در طول سفر در اثر بروز بيماري يا حادثه)
Actual Expenses
هزينه هاي واقعي
3 PAYMENT OF EMERGENCY DENTAL EXPENSES
پرداخت هزينه هاي فوري دندانپزشكي
300- No Deductible
300 -بدون فرانشيز
4 RETURN OF CHILD(REN) LEFT UNATTENDED
باز گرداندن كودكان بي سرپرست
Actual Expenses
هزينه هاي واقعي
5 REPATRIATION IN CASE OF DEATH
بازگرداندن جسد در صورت فوت بيمه شده
Actual Expenses
هزينه هاي واقعي
6 EMERGENCY VISIT FROM IRAN
عيادت ضروري از ايران
max 900 60Euros/day
60يورو در روز/حداكثر900
7 DISPATCH OF MEDICINES
ارسال دارو
Actual Expenses
هزينه هاي واقعي
8 LEGAL ASSISTANCE
كمك هاي حقوقي
1500
1500
9 UNEXPECTED RETURN TO COUNTRY OF RESIDENCE
بازگشت پيش بيني نشده به كشور محل سكونت
Actual Expenses
هزينه هاي واقعي
10 LOSS OF REGISTERED LUGGAGE
فقدان بار به ثبت رسيده
800
800
11 LUGGAGE DELAY
جبران خسارت تاخير ورود بار همراه مسافر
250
250
12 RETRIEVAL OF LUGGAGE
استرداد بار مسافر
Actual Expenses
هزينه هاي واقعي
13 DELAYED FLIGHT DEPARTURE
تاخير در حركت هواپيما
150
150
14 MEDICAL REFERRAL ارجاع پزشكي
15 ENQUIRY IN CASE OF A PROBLEM
راهنمايي براي رفع مشكلات
16 TRANSMISSION OF URGENT MESSAGES
ارسال پيامهاي ضروري (مربوط به حادثه تحت پوشش)

تخفيف حق بيمـه:

درصورتيكه بيمه شدگان طي يك گـروه و با مـدت و مقصد سفـر يكسان نسبت به اخذ پوشش بيمـه اي اقـدام نماينـد ميتـوان تخفيف هاي گروهي ذيل را اعمال نمود:
گروه هاي از 10 نفر الي 20 نفر 5% حق بيمه
گروه هاي از 21 نفر الي 50 نفر 10% حق بيمه
گروه هاي از 51 نفر الي 100 نفر 15% حق بيمه
گروه هاي از 101 نفر به بالا 20% حق بيمه

ساير شرايط بيمه نامه:

- اين بيمه نامه بر حسب درخواست متقاضي براي مدت يك الي 92 روز صادر مي گردد.
- براي افرادي كه بطور مستمر سفر مي نمايند و يا دانشجويان كه به قصد تحصيل، به خارج از كشور عزيمت مي نمايند، بيمه نامه براي مدت 6 ماه يا يك سال صادر مي گردد.
- پوشش ها و مزاياي اين بيمه نامه شامل تمام بيمه شدگان بدون اعمال هيچگونه محدوديت سني مي باشد.
- صدور اين بيمه نامه بصورت انفرادي بوده ليكن براي افرادي كه بصورت گروهي(بيش از 10 نفر)در مدت زمان معين و يكسان به يك مقصد سفر مي نمايند، تخفيف ارايه مي گردد.
- به منظور صرفه جويي در وقت و هزينه افرادي كه بطور مستمر از كشور خارج مي شوند، بيمه نامه بصورت multiple صادر مي گردد. در اين صورت مسافر وقتي براي اولين بار به كشور باز مي گردد بيمه نامه منقضي نگرديده و تا زمان انقضاء بيمه نامه ميتواند بطور مكرر مسافرت نمايد.
- در زمان وقوع حادثه مي توانيد در تمامي طول شبانه روز با شركت امداد رسان كه تلفن هاي تماس آن در روي بيمه نامه درج گرديده، تماس حاصل نموده و مشكلات خود را با آنان در ميان گذارده و در محل، از خدمات اين بيمه نامه بهره مند شويد.
براي تماس با اين شماره تلفن ها، نيازي به آشنايي با زبان خارجي نبوده و افراد پاسخگو كاملا به زبان فارسي مسلط مي باشند.