بیمه نامه آتش سوزی

جريان ناگهاني آبهاي سطحي خارج از مسير طبيعي آن به علت بارش برف و باران كه در نتيجه طغيان رودخانه و يا شكستن سدها ايجاد شده باشد

خساراتي كه مستقيما در اثر وقوع زلزله يا آتشسوزي ناشي از آتشفشان رخ داده و يا همزمان با حوادث مزبور ايجاد شده باشد. حق بيمه خطر اضافي زلزله براساس سازه و اسكلت ساخته شده ساختمان و مناطق جغرافيايي متفاوت مي باشد

بادهاي نسبتا شديد با سرعت بيش از 15 كه معمولا همراه با باران و رگبار، برف، تگرگ و يا شن مي باشد و در مواردي منجر به تخريب مي گردد به استثناء خسارات وارد بر اموال منقول كه در فضاي باز قرار داده شده باشد

تركيدگي يا درز برداشتن و جدا شدن اتصالات تانكرها و لوله كشي آب و فاضلاب و دستگاه هاي آبرساني يا سرريز شدن منابع و مخازن آب. از موارد استثناء يخ زدگي لوله هاي انتقال آب يا مخازن در محيط هاي باز و خسارات وارده ناشي از بازماندن، خرابي و نشت آب از شيرهاي آب به هر علت مي باشد

خسارات ناشي از آب باران و ذوب شدن برف و تگرگ مشروط بر اينكه آب از طريق بام و يا گرفتگي لوله هاي فاضلاب، لبريز شدن آبراه شيرواني و ناودان ها به محل مورد بيمه نفوذ كرده باشد. از موارد استثناء خسارات ناشي از تراوش طبيعي يا شوره زدگي و طبله كردن ديوار و نشت يا نفوذ آب از سقف هاي شيشه اي يا پنجره طبقه زير شيرواني و نيز خسارات ناشي از برف و باران وارد بر موارد بيمه اي كه در فضاي باز قرار گرفته باشد و همچنين ريزش و فروكش كف ساختمان و حياط مورد بيمه و ديوارهاي همسايگان

حريق يا آسيب ناشي از سقوط هواپيما، هليكوپتر يا اشياء ساقط شده از آن به استثناء بمب و يا مواد منفجره و يا ساير جنگ افزارهاي جنگي ديگر

صرفا محدود به واحدهاي مسكوني، اداري و تجاري شامل خسارت وارد به ساختمان و تاسيسات و محتويات آن و جبران خسارت مربوط به بدنه چاه و تخليه آن و تاسيسات مربوطه مي شود و واحدهاي صنعتي و كارگاهي مشمول اين پوشش نمي باشند

شكست حرز، بالارفتن از ديوار يا شكستن درب، پنجره، شيشه و خراب كردن ديوار و نظاير آن، بازكردن درب بوسيله كليدهاي تقلبي و ساير آلاتي كه براي بازكردن عادي قفل بكار نميرود، ورود به محل بيمه شده با تهديد بيمه گذار و يا افراد خانواده و خدمتگذاران به نحوي كه زندگي آنها را در خطر قرار دهد محسوب ميشود. خسارات وارده در اثر فقدان يا خراب شدن اموال بيمه شده. ارايه ليست تفكيكي اجناس تحت پوشش خطر سرقت ضروري است. صرفا براي منازل مسكوني وجوه نقد و فلزات قيمتي كه در گاوصندوق يا صندوق آهني ديواري نگهداري شود، تا سقف 5 ميليون تومان با توافق بيمه گر ميتواند پوشش سرقت داشته باشد. دوربين مدار بسته و سيستم دزدگير و باطري اضطراري براي فروشگاه، كارگاه و انبارهاي تجاري مجزا يا منفصل به فروشگاه و كارگاه الزاميست. همچنان در برخي موارد الزام به حضور نگهبان دائم در 24 ساعت شبانه روز وجود دارد. از موارد استثناء، دزدي توسط خدمتگزاران و افرادي هست كه با بيمه گذار در يكجا زندگي مي كنند

خسارات تحت پوشش شامل تركيدگي، تغيير شكل و متلاشي شدن ناگهاني  ظروف تحت فشار مانند ديگ بخار، ديگ آب داغ، آكومولاتور، مخازن هواي فشرده، مخازن گاز مايع، كپسول هاي اكسيژن و نيتروژن، كمپرسور و در كل ماشين آلاتي كه بر اثر فعل و انفعالات ناشي از نيروي بخار آب، سوپرهيت، هواي فشرده، گاز مايع و ساير عوامل نيروزا و بخار مرطوب و يا خشك و ساير سيالات تحت فشار براي استفاده در صنايع توليد مي شوند

درصورت داشتن پوشش خطر تركيدگي ظروف تحت فشار، زمانيكه ظروف منفجر نشود و صرفا تغيير حالت و يا دفرمگي در آنها ايجاد شود، اين خسارت نيز قابل پرداخت خواهد بود

در صورت داشتن پوشش ضايعات ناشي از برف و باران مي توان اين پوشش را نيز اخذ كرد. همچنين سازه نبايد بافت فرسوده و كهنه باشد

شكسته شدن شيشه يا آيينه نصب شده با ضخامت بيشتر از 6 ميلي متر در اثر عوامل خارجي

از بين رفتن قابليت كنار هم ماندن خاك و سنگ و ساير اجزاي زمين و به حركت در آمدن آنها صرفا بر اثر عوامل طبيعي مانند جاذبه زمين، زلزله، آتشفشان، تغيير مسير آبهاي زيرزميني و … رانش زمين محسوب مي شود كه البته عوامل غيرطبيعي مانند خاك برداري تحت پوشش نمي باشد

پديده اي طبيعي كه بر اثر آن سطح وسيعي از زمين به صورت منطقه اي افت مي كند و باعث ايجاد ترك ها و شكافهايي در روي زمين مي شود و اغلب موجب آسيب رسيدن به سازه هاي سطح زمين مي شود. خسارت در اثر عوامل غير طبيعي مانند خاك برداري و حفر چاه و برداشت غير اصولي آب از چاه تحت پوشش نمي باشد و تركهاي ساختمان بر روي ديوار و سقف خسارت نشست زمين محسوب نمي شود 

پوشش SRCC، عمل ارتكابي از ناحيه هر شخصي كه با مشاركت اشخاص ديگر در عملياتي كه به نظم عمومي لطمه مي زند، خواه در ارتباط با اعتصاب و يا تعطيلي كارخانه از سوي كارفرما باشد يا نباشد و يا اقدامات عمدي و مقاومت اعتصاب كنندگان و كارگراني كه از ورود انها به كارخانه جلوگيري شده

تفاله خشك مانند چغندر، باگاس، علوفه، كلش، دانه هاي روغني نظير سويا و ساير موجودي هايي كه احتمال خودسوزي در آنها وجود دارد

خسارات ناشي از ريزش مواد مذاب ناشي از شكست و يا سوراخ شدن بر اثر فرسودگي بدنه كوره و يا سرريز شدن مواد مذاب درصورتيكه منجر به حريق نشود، تنها در صورت داشتن اين پوشش قابل پرداخت خواهد بود

برخورد هر نوع جسم خارجي كه از بيرون محل مورد بيمه و به صورت ناگهاني و غيرقابل كنترل به اموال بيمه شده وارد آمده و علت بروز خطر مزبور ارتباطي با فعاليت شخصي و شغلي بيمه گذار و يا كاركنان وي نداشته باشد

جمع آوري ضايعات ناشي از خطرهاي مشمول بيمه به غير از هزينه پاكسازي زيست محيطي

خسارات مالي كه به اموال منقول و غير منقول همسايگان بيمه گذار ناشي از خطر آتشسوزي، انفجار و تركيدگي لوله هاي آب وارد مي آيد

بيمه نامه آتش سوزي صنعتي براي ريسك هاي صنعتي

در اين بيمه نامه، تمامي ريسك هاي صنعتي، نظير:
-كارخانه ها و مراكز توليدات صنعتي، پالايشگاه، صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
- واحد هاي صنعتي دام و طيور
- معادن
- نيروگاه ها، تصفيه خانه ها و سدها

تحت پوشش قرار مي گيرند. دارايي ها و اموالي كه در يك كارخانه مي توان بيمه نمود، شامل ساختمان ها، ماشين آلات، تاسيسات، موجودي مواد اوليه و در جريان ساخت و ساخته شده، ابزار آلات و تجهيزات، اثاثيه ثابت و لوازم اداري و غيره مي باشد.

بيمه نامه آتش سوزي غير صنعتي (تجاري) براي ريسك هاي غير صنعتي

الف) در نوع عمومي بيمه نامه هاي غير صنعتي، كليه مراكز تجاري از قبيل فروشگاه ها، كارگاه ها، تعميرگاه ها، مراكز تفريحي، ورزشي، پمپ بنزين، بيمارستان، اماكن عمومي، ساختمان هاي اداري، بنگاه هاي معاملاتي، مراكز پخش دارو، فروشگاه هاي مواد غذايي و پروتئيني، آموزشگاه ها، مراكز خدماتي، فرهنگي و رفاهي، مهمانسراها، هتلها و ... را تحت پوشش قرار مي دهد. گفتني است كه دامنه بيمه نامه هاي تجاري، گسترده تر از بيمه نامه هاي ديگر مي باشد

ب) طرح اصناف: اين نوع بيمه نامه به منظور فراگير كردن پوشش بيمه اي براي گروه بيمه گذاران با سرمايه هاي كوچك طراحي شده است. اين بيمه نامه ارزش ساختمان و موجودي كليه اصناف را در شش طبقه و بر حسب سرمايه آنها، تحت پوشش خطرات اصلي، زلزله، مسئوليت مالي، عدم النفع و غرامت فوت و همچنين هزينه پاكسازي ناشي از وقوع خطرات تحت پوشش قرار مي دهد.

بيمه نامه آتش سوزي انبارهاي نگهداري كالا (عمومي و اختصاصي)

بيمه نامه هاي انبار به دو صورت صادر مي شود:

در اين بيمه نامه، خسارت هاي ناشي از آتش سوزي بر اساس مبلغ مندرج در بيمه نامه و به ميزان زيان وارده به بيمه گذاران نسبت به مال بيمه شده جبران خواهد شد.

پيچيدگي فعاليت ها و تنوع واحدهاي صنعتي و حجم مبادلات و كالاهايي كه هر روز به انبار وارد و يا خارج مي گردد و همچنين تورم قيمت ها در مدت كوتاه، باعث شده كه صاحبان صنايع و كالا به گونه اي آنها را بيمه نمايند كه در صورت وقوع آتش سوزي، سرمايه آنها از بين نرود و به ارزش روز بيمه شده باشد.

با تعيين حداكثر سقف مورد تعهد و اعلام موجودي به طور ماهيانه يا سه ماه يك بار، با توافق بيمه گذار و بيمه گر مي توان از پوشش مناسب و مطمئن تري استفاده كرد. در اين گونه بيمه نامه، بيمه گر مي تواند حق بيمه موقت را بر مبناي 75% يا 100% حق بيمه ساليانه محاسبه و منظور نمايد و در پايان مدت اعتبار بيمه نامه، حق بيمه قطعي با توجه به شرايط بيمه نامه و اظهار نامه هاي ارسالي بيمه گذار، محاسبه مي گردد.

انواع بيمه نامه هاي آتش سوزي منازل مسكوني

بيمه نامه بلند مدت آتش سوزي منازل مسكوني

با توجه به احتمال وقوع بلاياي طبيعي در كشور براي جبران اقتصادي ناشي از اين حوادث و همچنين خطر آتش سوزي، بيمه نامه بلند مدت منازل مسكوني طراحي شده است. در اين طرح، علاوه بر خطرات اصلي، با توجه به احتمال وقوع بلاياي طبيعي نظير زلزله، سيل و صاعقه در كشور، نيازهاي بيمه اي شهروندان گرامي مورد توجه قرار گرفته است. سرمايه بيمه : شما مي توانيد با توجه به قيمت روز ساختمان و اثاثيه خود، سرمايه مورد نظر را از 30 تا 400 ميليون ريال اتنخاب نماييد . به منظور كاهش آثار نامطلوب تورم ، بدون نياز به مراجعه شما، سالانه 10% مبلغ پايه به طور خودكار و بدون دريافت حق بيمه اضافي به سرمايه بيمه افزوده مي شود. مدت بيمه : اين بيمه نامه با توجه به نياز شما براي مدت هاي 5 ، 10 و 15 سال صادر مي شود. نرخ حق بيمه : در محاسبه نرخ حق بيمه اين بيمه نامه، تخفيف هاي خاص و ويژه اي در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن، نرخ حق بيمه اين بيمه نامه در سراسر كشور يكسان مي باشد.

بيمه نامه مرهونات بانكي :

اين نوع بيمه نامه براي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از بانك ها وام هاي كوتاه مدت يا بلند مدت دريافت مي كنند با ارايه فاكتور تائيد شده توسط بانك صادر مي گردد.